Resposta del Departament de Medi Ambient a la carta oberta contra la regulació generalista de l'escalada a l'Alt Urgell i la Noguera

Hem de suposar que tots els que vau enviar la carta al DMAH haureu rebut aquesta resposta. Des de la conselleria reconeixen que l'informe en qüestió peca de generalista i expliquen el seguit de reunions que s'han estat fent des del mes de maig per tractar la qüestió amb la implicació del col·lectiu.
...
Senyor,
..
En resposta al @ que vau fer al Conseller del DMAH us comuniquem la següent nota informativa envers la proposta de regulació de l'escalada en espais d'interès natural a Lleida:
..
En el darrers dies s’ha copsat a través de diferents pàgines web i publicacions especialitzades en escalada l’interès i el debat generat dins d’aquest col·lectiu envers la iniciativa endegada enguany (2008) pels Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge a Lleida referent a la regulació de l’escalada als espais naturals de la Noguera i sud de l’Alt Urgell.
..
Ara bé, les informacions aparegudes fins a la data i l’interès suscitat per aquest tema tenen una base totalment errònia ja que es fonamenten, i fins i tot en fan difusió, en una proposta de regulació que encara no ha estat aprovada i que ni tant sols està redactada.
..
La realitat és que actualment els SSTT del DMAH conjuntament amb diferents entitats estan treballant per elaborar una proposta de regulació, amb tot el consens possible, i que en aquest moments encara s’està en un punt molt inicial d’aquest treball.
..
Val la pena, però, fer una mica a d’història:
...
L’interès en regular la pràctica de l’escalada ve a partir del marc normatiu que dóna l’article 6 del Decret 148/1992, de 9 de juny (DOGC núm. 1618, de 13 de juliol de 1992) el qual estableix que per a la pràctica de l’escalada en espais d’interès natural, reserves naturals de fauna salvatge, reserves nacionals de caça i zones de caça controlada es requereix una autorització prèvia del gestor de l’espai.
...
Aquest article, així mateix, estableix que l’administració gestora d’aquests espais podrà determinar les àrees i els períodes en que aquesta activitat es pugui dur a terme sense autorització.
...
La proposta dels SSTT de Lleida només pretén cercar una regulació beneficiosa i que doni seguretat als escaladors/es envers el contingut del Decret 148/1992, tot delimitant els àmbits i els períodes en que la pràctica de l’escalada no requereixi autorització dels òrgans gestors dels espais.
...
L’interès que ha mogut a fer aquesta proposta no és, en cap cas, el de prohibir l’activitat de l’escalada ni molt menys sinó assolir un document que tingui el màxim de consens possible amb el món excursionista en general i amb el col·lectiu de l’escalada en particular.
...
És per això que l’Àrea de Medi Natural dels SSTT del DMAH a Lleida va convocar, en data 6 de maig de 2008, a diferents entitats excursionistes, a la seu del Centre Excursionista de Lleida per tal d’informar-los de la iniciativa endegada amb la finalitat de regular l’escalada en aquests indrets.
...
A aquesta reunió hi van assistir representants del Centre Excursionista de Lleida, de la FEEC, de la Societat d’Amics de Muntanya de Tremp, de l’Associació d’Escalada Sostenible i dels SSTT del DMAH. Com a punt de partida per al debat, es va lliurar als assistents el primer esborrany del document Regulació de l’escalada a les serres de la comarca de la Noguera i sud de l’Alt Urgell tot fent l’observació que es tractava d’un estudi tècnic, que s’havia d’anar polint i que es lliurava a tots els assistents per a que en fessin la seva anàlisi i presentessin esmenes, propostes i comentaris en posteriors reunions.
...
A primer cop el comentari general va ser que l’esborrany establia uns criteris de regulació molt amplis i que calia fitar les limitacions en zones molt més concretes i definides. Aquest esborrany es va trametre per correu electrònic als assistents a la reunió amb l’objectiu de facilitar la màxima informació tal com constava a la convocatòria.
...
En data 10 de juny de 2008 es va dur a terme una segona reunió amb la presència de representants del Centre Excursionista de Lleida, de la FEEC, de l’Associació d’Escalada Sostenible, del Centre Excursionista de Balaguer i dels SSTT del DMAH. Es va constatar que el contingut de l’esborrany presentat en l’anterior reunió no era compartit pel col·lectiu escalador, per massa ampli i generalista, i que s’havia de plantejar la proposta de regulació de l’escalada en sectors més concrets on es pogués fer un treball de delimitació més fi, gairebé a nivell de vies d’escalada.
...
A partir d’aquest reconeixement es va acordar començar a treballar en l’elaboració d’una proposta pilot de regulació cenyida a l’àmbit del Mont-roig i serres adjacents per un grup de treball petit (més operatiu) amb la participació de representats de la FEEC l’Associació d’Escalada Sostenible, del Centre Excursionista de Balaguer i dels Serveis Territorials Departament de Medi Ambient i Habitatge.
...
També es va acordar en aquesta reunió que els SSTT farien un dossier informatiu amb la cartografia i fotografies de les zones d’escalada de l’àmbit escollit per a presentar-lo als membres de la comissió com a material informatiu per a treballar la proposta.
...
Els SSTT estan treballant en la confecció d’aquest dossier informatiu que es presentarà a la propera convocatòria del grup de treball que es preveu dur a terme durant la segona quinzena d’octubre d’enguany.
...
Lleida, 3 d’octubre de 2008
...
Joan Farré Viladrich
...
Director dels SSTT a Lleida
...
Departament de Medi Ambienti Habitatge

7 garlantes:

Piju { 6/10/08 09:02 }
Ben fet Bullarolas!,
Encara que de forma individual, la teva iniciativa a aconseguit un pas molt important: ja saben que hi haurà “resistència” fora de la fede i que no ens menjarem aquest “decretazo”.
Que es vagin mentalitzant que hauran de negociar.
Bullarolas { 6/10/08 10:28 }
Ei Piju,

La veritat és que sóc una mica escèptic. La nostra carta era la reacció esperada per l'administració i la resposta també era la reacció esperada per part de qualsevol col·lectiu que es queixa.

Fixa't que d'entrda hi ha una amenaça. La regulació és per protegir-nos de la llei (que, d'entrda, podria multar-nos i perseguir-nos tal i com està ara.

Sóc escèptic, però si algun dia hem de manifestar-nos a la Plaça Sant Jaume, suposo que ens hi apuntarem, no?
Piju { 6/10/08 16:24 }
Allà estarem!
frankie { 6/10/08 21:21 }
la única cosa que trec en clar d'aquesta resposta és que hi ha gent que si els deixes fer a la seva acaven fent els grans disberats que tan coneixem a casa nostra (nosaltres, tan amics de mirar-nos el melic i dir "qué bonics que som"), i que per tal d'evitar-ho, la única forma és posar l'esparadrap abans de la ferida... si t'esperes, tot allò que ja han escrit sobre un paper es converteix en un real decreto ley de nova planta i imperfectible norma administrativo política financera contra la crisis galopante i les subprimes (que com tothom sap van començar els escaladors, culpables de la desacceleració en caiguda lliure i sense parabolt de pel mig de l'economia)... i feta la norma, desprès no hi ha nassos de canviar res: ben al contrari, t'ho refreguen pels morros, com a fet el míster, perdó, el Senyor de SSTT esmentant una llei de l'any 92 que ja em diràs... parla de que en un lloc on es pot CAÇAR s'ha de demanar permís de "l'ens gestor" (nom sortit segurament de la sisena part d'ALIEN)... en resum... quanta més canya rebi aquesta gent, que únicament té por a una mobilització del personal que els deixi sense poltrona (ja siguin "radicals tranquils d'esquerres" com "ciutadans monolingües de dretes"), millor...
Bullarolas { 7/10/08 10:34 }
... deixar fer als negociadors o intentar mobilitzar al personal per fer una manifestació "curiosa"????

aquest és el dilema, no?
frankie { 7/10/08 11:27 }
quan deia "hi ha gent que si la deixes..." em referia a la penya de l'administració i polítics... als negociadors (entitats excursionistes, associacions pro escalada sostenible, etc) els hi tinc tota la confiança... però de l'administració m'espero que en una taula diguin una cosa, i desprès, a l'hora de redactar la normativa, fotin el que els hi roti... el problema que tenen es que hi ha molt d'il·luminat, que com que a casa seva (l'administració) no hi ha ningú amb la més mínima capacitat d'autocrítica (i el que hi ha, ràpidament surt centrifugat, que així funcionen els partits polítics, sense crítica interna) doncs lo més normal és que sempre es creguin en possessió de la veritat més absoluta... i només responen davant del síndorme del "català emprenyat", "taxista emprenyat", "pagès emprenyat", "escalador emprenyat"... la realitat és això el que demostra...
Anònim { 24/11/09 23:48 }
...please where can I buy a unicorn?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...